ข่าวและประกาศ

การขอรับ Username และ Password

 
 
รูปภาพของEdtech arit
การขอรับ Username และ Password
โดย Edtech arit - อังคาร, 31 มกราคม 2017, 11:53AM
 
อาจารย์ท่านใดต้องการจัดการเรียนการสอนผ่าน DRU e-Learning
สามารถติดต่อขอรับ Username และ Password
ได้ที่ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11