ข่าวและประกาศ

โครงการ DRU e-Learning

 
 
Picture of Edtech arit
โครงการ DRU e-Learning
by Edtech arit - Saturday, 20 February 2016, 2:57 PM
 
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีบริการ DRU e-Learning
เพื่อให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ต้องการผลิตสื่อ e-Learning
สามารถสอบถามและขอรับคำปรึกษาได้ที่
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11 โทร 2112
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. - 16.30 น.